Τα Βιβλιοπωλεία Ευριπίδης είναι μία εδραιωμένη επιχείρηση από το 1955 – με 3 φυσικά καταστήματα στην Αθήνα και μία online παρουσία που ξεχωρίζει: μέσα σε 2 χρόνια από την εισαγωγή της στον ψηφιακό κόσμο κέρδισε το βραβείο του “Best in Books, Music & Entertainment”.