#μένουμε_σπίτι #μένουμε_online

Οι online αγορές έχουν γνωρίσει πρωτοφανή αύξηση, με κύριο συστατικό ευκαιρίας την ενεργοποίηση κοινού που είτε δεν είχε αγοράσει ποτέ online είτε ελάχιστα