Η nrg  είναι από τους κορυφαίους παρόχους ενέργειας στην Ελλάδα, παρέχοντας ενεργειακές λύσεις σε οικιακούς, εμπορικούς & βιομηχανικούς πελάτες. Η προσφορά καλύτερου online customer support, η μετατροπή του brand σε πιο “social” και η συγκέντρωση περισσότερο ποιοτικών eads απαιτεί έναν συνδυασμό επιτυχημένων τακτικών για brand awareness, περιεχόμενο που αυξάνει το engagement και ένα customer support με τρομερή αποτελεσματικότητα.