Η Σημασία της Στρατηγικής στο Digital Marketing

Όταν ένα brand αποφασίζει να προωθήσει τα προϊόντα του στο κοινό πρέπει να έχει ένα σχέδιο δράσης και έναν τρόπο να αντιλαμβάνεται το συντομότερο εάν οι ενέργειες Digital Marketing έχουν επιτυχία.

SMART

Ξεκινώντας, λοιπόν, το σχεδιασμό του στρατηγικού πλάνου, πρέπει να θέσει στόχους που στην Marketing ορολογία αποκαλούνται SMART. Δηλαδή: Specific, Measurable, Attainable, Relevant και Timely. Τα χαρακτηριστικά αυτά εμπεριέχουν όλη την ουσία ώστε να μπορεί το brand να χαράξει το σχέδιο δράσης για τις προωθητικές ενέργειες.

Εργαλεία

Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται από τα agencies είναι πολλά και διάφορα. Κάθε ένα έχει τη δική του χρησιμότητα και μπορεί να πετύχει συγκεκριμένα πράγματα. Έχει ιδιαίτερη σημασία να υπάρχει η γνώση στο agency πως κάθε εργαλείο πρέπει να συμμετέχει στο μερίδιο που πρέπει, ώστε εν τέλει να πετύχουμε το στόχο που έχουμε ορίσει, και όχι να χρησιμοποιηθεί το τάδε εργαλείο μόνο και μόνο επειδή είναι διαδεδομένο τη συγκεκριμένη περίοδο.

Θα πρέπει να αποτελούν «όπλα» που θα υπηρετούν το σχέδιο, ώστε να έχουν αποτελεσματικότητα και να εξασφαλίσουν τη μεγαλύτερη δυνατή επιτυχία της προώθησης.

Σχέδιο Δράσης

Το σχέδιο δράσης είναι αυτό που θα οδηγήσει την απόφαση στο ποια εργαλεία, ποια κανάλια επικοινωνίας, σε ποιο κοινό, πότε, με τι ένταση και με τι τρόπο, θα γίνει η προωθητική ενέργεια ώστε η προώθηση να φέρει τους στόχους που καταγράφονται στο στρατηγικό πλάνο. Επίσης, το πλάνο είναι αυτό που θα ορίζει ξεκάθαρα το τι σημαίνει επιτυχία για κάθε συστατικό της προώθησης.

Διαφορετικά είναι τα metrics, τα εργαλεία και η γλώσσα επικοινωνίας όταν το brand θέλει να πετύχει awareness, διαφορετικά όταν θέλει να ξεστοκάρει, διαφορετικά θα πρέπει να προσεγγίσει ένα niche κοινό με υψηλό spending κ.ο.κ.

Είναι πολλά τα παραδείγματα γύρω μας τόσο καλής όσο και κακής χρήσης εργαλείων, πρακτικών, καναλιών κτλ. Κάποτε ζητούμενο ήταν το virality, μετά το engagement, σήμερα το ambassadorship, αύριο κάποιο άλλο.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ποιος είναι ο στόχος που πάμε να πετύχουμε με τον πελάτη, κάτι στο οποίο θα μας βοηθήσει μόνο ένα καλά σχεδιασμένο πλάνο στρατηγικής.

Στρατηγικό Πλάνο

Στη Netsteps ξεκινάμε κάθε συνεργασία με την κατάρτιση ενός στρατηγικού πλάνου που αναλύει το έργο εις βάθος. Ορίζει τους στόχους, τους τρόπους με τους οποίους θα διεκδικήσουμε την πλήρωσή τους, τον ανταγωνισμό μας, και βέβαια ορίζεται σαφώς τι σημαίνει επιτυχία για τον πελάτη.

Στην ομάδα έργου που σχηματίζεται για κάθε περίπτωση, ξεκινάμε από τον Strategist που θα κάνει την ανάλυση των σκοπών του πελάτη, ο οποίος θα καταρτίσει σε συνεργασία με τον Analyst του έργου το πλάνο, και στη συνέχεια θα ορίσει ρόλους στον Advertiser και τον Copywriter, καθώς και θα συντονίσει την ομάδα έργου από τη μεριά του πελάτη.

Φροντίζουμε ώστε το πλάνο Digital Marketing να είναι ξεκάθαρο και κατανοητό από όλους τους εμπλεκόμενους, και στη συνέχεια υλοποιούμε τις ενέργειες έχοντας πάντα την αναθεωρητική διάθεση που χρειάζεται ώστε να γίνονται οι απαραίτητες προσαρμογές κατά τον χρονικό ορίζοντα των ενεργειών, ώστε να έχουμε πάντα το βέλτιστο αποτέλεσμα.

Looking for e-business solutions?

Welcome to the Experts!

Never share sensitive information (credit card numbers, social security numbers, passwords) through this form.