Δείτε πώς αυξήσαμε κατά 22% τον ηλεκτρονικό τζίρο πελάτη μας με τη βοήθεια των Email Automations

Το Email Marketing Automation είναι ένα από τα πιο αποτελεσματικά κανάλια της online επικοινωνίας. Σίγουρα το να στείλουμε ένα newsletter σε όλους μας τους χρήστες είναι λιγότερο αποτελεσματικό και “δελεαστικό” γι’ αυτούς. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τις πραγματικές ανάγκες των χρηστών, ώστε να λαμβάνουν μόνο ενδιαφέρον περιεχόμενο, βασισμένο πάντα σε αυτές.

Ένα τέτοιο εργαλείο μας βοηθά να οργανώσουμε τη στρατηγική μας. Μας δίνει τη δυνατότητα να παραμείνουμε σε επαφή με το κοινό, στέλνοντας τα κατάλληλα μηνύματα τη σωστή στιγμή, αφού μέσω των data που έχουμε συλλέξει αποφασίζουμε ποιούς και πώς θα στοχεύσουμε, πώς δηλαδή θα κάνουμε το κατάλληλο segmentation στις λίστες μας. Με αυτό τον τρόπο, μπορούμε να μιλήσουμε πιο προσωπικά και να αποκτήσουμε οικειότητα μαζί με τους καταναλωτές, με αποτέλεσμα να χτίσουμε μία μακροχρόνια σχέση μαζί τους.

Τα αυτοματοποιημένα emails είναι έγκαιρα, συναφή και προσωπικά, με αποτέλεσμα μεγαλύτερο open rate, click-through rate και conversion rate και φυσικά κατ’ επέκταση περισσότερα visits και έσοδα στη επιχείρηση. Αφού βέβαια κάνουμε τη στόχευση που απαιτείται, το επόμενο βήμα είναι να μετρήσουμε τις καμπάνιες, πολύ σημαντικό για να καταλάβουμε ότι δουλεύουν σωστά και να εντοπίσουμε ευκαιρίες ή προβλήματα.

Στα παρακάτω screenshots μπορείτε να δείτε την αύξηση των εσόδων από ένα απλό automation, το abandoned cart. Στο πρώτο screenshot απεικονίζεται ένα report για όλη τη λίστα μας (όλο το email marketing), ενώ στο δεύτερο μόνο για το automation (το abandoned cart).

Συγκρίνοντας λοιπόν τα δύο, μπορούμε να δούμε τη διαφορά στο conversion rate:

  • Πρώτη περίπτωση → 1,75%
  • Δεύτερη περίπτωση → 17,62%

Επίσης, βλέποντας και τον τζίρο:

  • Πρώτη περίπτωση,  ο συνολικός τζίρος → 13.802
  • Δεύτερη περίπτωση, ο τζίρος μόνο από το automation → 3.076

Παρατηρούμε λοιπόν ότι το 22% του συνολικού προέρχεται από το automation. Το συγκεκριμένο παράδειγμα μας αποδεικνύει τη σημαντικότητα των automations και ειδικότερα στο πόσο μπορούν να βοηθήσουν στην αύξηση των εσόδων μίας επιχείρησης

FacebookTwitterGoogle+